Φωτογραφίες

Αφρός & Νέκταρ 2022

 • AN221211_0028a
 • AN221211_0157a
 • ΣΤΟΧΟΙ
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ1
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ2


 • AN221211_0169a
 • AN221211_0182a
 • AN221211_0226a
 • AN221211_0271a
 • AN221211_0279a
 • AN221211_0284a
 • AN221211_0298a
 • AN221211_0300a
 • AN221211_0341a
 • AN221211_0631a
 • AN221211_0694a
 • AN221211_0725a
 • AN221211_0747a
 • AN221211_0791a
 • AN221211_0941a
 • AN221211_0992a
 • AN221211_1050a
 • AN221211_1066a
 • AN221211_1080a
 • AN221211_1144a
 • AN221211_1304a
 • AN221211_1360a
 • AN221211_1476a
 • AN221211_1485b
 • AN221211_1498a
 • AN221211_1598a
 • AN221211_1690a
 • AN221211_1721a
 • AN221211_1830a
 • AN221211_1839a
 • AN221211_1882a
 • AN221211_1912a
 • AN221211_1961a
 • AN221211_1974a
 • AN221211_2006a
 • AN221211_2008a
 • ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ
 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
Αφρός & Φυσσαλίδες

Ωδείο Αθηνών
Αίθουσα Φουαγιέ Τεχνών

10 Δεκεμβρίου 2023
12:00-20:00
Vinetum
210 766 0560
info@vinetum.gr
Wine in Moderation | Responsibility Alliance